Modello Power range Input voltage Output voltage/Current Io Dim Note
+5V +12/15V +12/15V +15V +24V
SD03-I 3W 11-40Vdc - 0.2A - - - Y 32x20x12.5 -
MD31-I2 15W 14.4-50.4Vdc - 0.5A 0.5A - - Y 160x100x30 -
SD36-IRX 30W-40W 14.4-50.4Vdc - - - - 1.25 Y 160x100x30 -
SD47-I-RX 30W-40W 50.4-94Vdc - - - - 32V/1.34 Y 160x100x30 -
*MD54-IR-X 50W 14.4-50.4Vdc 5A 0.5A 0.5A - - Y 160x100x30 -
*MD55-IR-X 50W 14.4-50.4Vdc - 2A 1A - - Y 160x100x30 -
MD55-IR-X4 50W 14.4-50.4Vdc 5A 0.6A 0.6A 0.1A - Y 160x100x30 -
MD56-IRX3A 50W 14.4-143Vdc 5A 1A - - 0.6A Y 160x100x40 -
SD86-IRX 80W 43-154Vdc - - - - 3.5A Y 160x100x40 -
MD106-IRX 100W 14.4-50.4Vdc - - - - - Y 220x100x20 V1=24V/2.5A V2=24V/2.5A parallelable
MD143-IRX 130W 14.4-50.4Vdc 12A 2.7A 2.7A - - Y 220x100x20 -
MD156-IRX 150W 14.4-50.4Vdc - - - - - Y 220x100x35 V1=24V/5A V2=24V/1.5A
SDX2512-CX 200W 16-60Vdc - 16A - - - N 198x111x47 -
SD206-I-X 240W 66-154Vdc - - - - 10A Y 198x108x58 -
SD208-I2-X 240W 14.4-50.4Vdc - - - - - Y 198x108x58 V1=72V72.7A
Realizzato da Bo.Di.